Styrelsen

Ordförande

Elin Hjalmarsson

Kassör
Emil Broberg

Styrelseledamöter

Sandra Blom Wysocka

Sebastian Lindgren

Isabell Alison Öhrlund

Joakim Mårtensson

Onni Bucht

Emma Nilsson