Styrelsen

Ordförande

Amanda Wilhelmsson

Kassör
Malin Milve

Styrelseledamöter

Ellinor Thomasson

Alexandra Sannarum

Elin Hjalmarsson

Melinda Bylemark

Andreas Pätsi Mitz

Isac Edlund